t


esittelylehti2.pngopettajat.pngyhteystiedot.pngmusiikkileiri.png

ajankohtaista.png

ilmoittaudu.png

hyvantekevaisyys.pngyhteistya.png

kohderyhmat.png

lukukausimaksut.png

ops.png

esitteet.png

galleria.png
Ajankohtaista

Tervetuloa mukaan luomaan ja nauttimaan!MUISTA ILMOITTAUTUA SYYSKAUDEN OPETUKSEEN KOHDASTA "ILMOITTAUDU"!S-postia voi toimistoon laittaa, mikäli joku asia pohdituttaa: toimisto @ taidekoulutuulikello.net


*******************************

Soitonopetuksessa yksityis- sekä ryhmätunnit näissä soittimissa:

viulu, lyyra, kantele, kitara, ukulele, sello, rummut, poikkihuilu, saksofoni, klarinetti ja piano!

Soitonopetukseen kuuluu myös sävellystyöpajat sekä orkesterisoitto!

HOX! 6.-12. -luokkalaisille bändiläisille myös sähkökitara, basso, rummut ja keyboard!Sisar/perheale -20e toiselle, kolmannelle, neljännelle...

samasta perheestä täydestä hinnasta.


Mikäli osallistuu kahden -tai useamman soittimen- soitonopetukseen,

tulemme vastaan hinnassa :)


Voit myös tulla mukaan kesken lukukauden,

silloin laskutetaan vain sovittu määrä!


Opetus Tampereen Steiner-koululla, jos ei toisin mainita!


Tiesithän, että meillä aikuiset saavat soitonopetuksen samaan hintaan kuin lapset ja nuoret!

********************************Seuraa meitä myös

Facebookissa: Taidekoulu Tuulikello

Instagramissa: taidekoulu_tuulikello_tampere


Iltalehden juttu:


http://www.iltalehti.fi/terveys/201704102200100137...Viinikkala-lehden juttu, sivulta 10 alkaen:***

Syyslukukauden uutuuksia:


*Rumpuryhmä yli 10-vuotiaille

*Rumpuryhmä 6-10 -vuotiaille

*Kanteleen soitonopetus

*Soitinkaruselli 1.-3. -luokkalaisille

*Aikuisten jammailu-lauantait


Kurkkaas:


https://www.taidekoulutuulikello.net/15


************************************


TULOSSA! TULOSSA! TULOSSA!

Kesän odotetut leirit! Lisätietoja:********************


Taidekoulu Tuulikello on uudistanut musiikin opetuksen tuntirakennetta ja opetusohjelmaaViime syyslukukaudesta alkaen olemme siirtyneet toteuttamaan
musiikin perusopetuksen opetussuunnitelmaa oikein kunnolla.

Olemmehan olleet kolme vuotta Tampereen kaupungin alaisessa
opetusministeriön ohjaamassa taiteen perusopetuksessa musiikin osalta.


Kaikkeen soitinopetukseen kuuluu myös orkesterisoittoa ja säveltyöpaja.
Lukukausimaksut pysyvät mm. yksityistuntien kohdalla ennallaan, mutta
samaan hintaan saa nyt myös muuta opetusta.

Ennen maksuun kuului 14 yksityis- tai pienryhmäopetuskertaa,

mutta syyslukukaudesta alkaen rakenne on seuraava:


kaikille kuuluu lukukauteen 12 yksityis- tai pienryhmäopetuskertaa ja niiden
lisäksi 4 kertaa säveltyöpajaa sekä 4 kertaa orkesterisoittoa.Huomioikaa myös, että ilmoittautuminen opetukseen koskee koko lukuvuotta, jos
ei asiasta erikseen opettajan kanssa sovita muuta.


*************************************************************************************


Taidekoulu Tuulikello

Steinerpedagoginen taideoppilaitosOPPILAAN OPAS 2017-2018

YLEISTÄ

Taidekoulu Tuulikello on steinerpedagoginen taideoppilaitos, jota ylläpitää kannatusyhdistys.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten henkistä kehitystä steinerpedagogisen ihmiskuvan näkemyksen mukaan.
Tälle perustalle rakentuu koko taideopetus, jolla luodaan pohja lasten ja nuorten taiteellisuudelle,
sekä elinikäisen oppimisen ja harrastamisen vankka mahdollisuus.

Lisäksi tarkoituksena on tukea ja edistää steinerpedagogisten menetelmien
mukaista lasten ja nuorten taiteellista harrastustoimintaa,
taideaineiden opetusta sekä yleistä steinerpedagogiikan tutkimusta,
opetusta ja toteutusta.


Taiteellinen tekeminen kuuluu jokaiselle. Taidekoulu Tuulikello tarjoaa sitä kaikenikäisille – iloksi kaikille.

Oppilaita ei karsita mihinkään oppiaineeseen pääsykokeilla, vaan jokainen kiinnostunut on tervetullut mukaan.
TÄRKEITÄ TIETOJA

Opetus tapahtuu pääasiallisesti Tampereen Rudolf Steiner –koulun päärakennuksessa, Muotialantie 79-81.Koulun rehtorina toimii Vesa Sädekoski ja tiedottajana Saana Monthan.

Vesa vastaa opetusasioista yhdessä muiden opettajien kanssa. Saana hoitaa maksuliikennettä, tiedottamista

ja oppilasrekisteriä. Yhteystiedot löytyvät oppaan lopusta.
Taidekoulu Tuulikello on musiikin alueella taiteen perusopetusta antava koulu, joten oppilaalla

on mahdollisuus suorittaa taiteen perusopetuksen oppimäärä, jos niin haluaa.

Sen kokonaistuntimäärä on 500kpl 45 minuutin opetustuntia.

Muita taideaineita se ei koske.


Kaikille kuuluu lukukauteen 12 yksityis- tai pienryhmäopetuskertaa ja niiden

lisäksi 4 kertaa orkesterisoittoa ja 4 kertaa säveltyöpajaa.


Poikkeuksena ovat myös erilaiset ryhmät, joiden hinnoittelu poikkeaa yllämainitusta.


Koulun loma-aikoina ei yleensä ole opetusta.


Opetuskerta kestää yleensä 30, 45 tai 60 minuuttia.

Tämä aika on tärkeä sopia ilmoittautuessa sekä opettajan kanssa yhdessä suunnitellen.


Oppilaalla on mahdollisuus käydä kokeilemassa uutta soitinta kerran maksutta.

Tästä pitää sopia opettajan kanssa suoraan.
ILMOITTAUTUMINEN OPETUKSEEN JA MAKSUT


Ilmoittautuminen on aina, jos mahdollista, netissä Taidekoulu Tuulikellon kotisivujen kautta.

Muussa tapauksessa kaikki yhteystiedot on annettava opettajalle.

Ilmoittautumisen perusteella opettaja ottaa oppilaaseen yhteyttä ja oppilas/vanhemmat

saavat maksamista koskevat tiedot sähköpostitse.

Tuntien hinnat löytyvät nettisivuilta.

Tarvittaessa maksuaikatauluista voi sopia Saanan kanssa.YHTEISSOITTO JA ESIINTYMISET

TaidekouluTuulikello järjestää erimuotoisia yhteissoittotapahtumia vuoden mittaan.


Oppilaalla on oikeus osallistua yhteissoittoihin, kun on opiskellut omaa soitinta ainakin yhden lukukauden.

Perinteiset kevät- ja joulukonsertit antavat tilaisuuden tuoda esille omaa soittamista sekä kuulla toisten soittoa.

Esiintyminen ei ole pakollista, mutta suotavaa.TUNNEILLE TULO JA TUNNEILLA OLO


Oppilas saapuu tunneille opettajan kanssa sovittua aikaa muutamaa minuuttia aiemmin ja riisuu päällysvaatteet naulakkoon odottaessa.

Tunneilla noudatetaan siisteyttä ja hyvää käytöstä.

Tullessa tervehditään sekä kätellään opettajaa, ja lähtiessä toivotetaan samalla tavalla hyvää päivän jatkoa.


Klo 16 jälkeen Steiner-koulun ulko-ovi on lukossa, joten opettajan kanssa sovitaan oven avaaminen.PITKÄJÄNNITTEISYYS OPPIMISESSA; HARJOITTELU JA LÄKSYT


Soittamaan oppiminen on pitkäaikaisen ja sitkeän harjoittelun vaativaa toimintaa.

Mutta kun se on kerran hyvin opittu, voi se säilyä koko elämän pysyvänä taitona. Siitä taidosta on myös apua monessa
muussa, vaikkapa omassa ammatissa ihan toisella elämänalueella.

Soittotaidon on todettu monien tutkimusten mukaan edistävän kaikkea oppimista ja yleistä hyvinvointia.


Pelkkä opetustunnilla käyminen viikoittain ei useimmiten riitä antamaan soittimen hyvää hallintaa, edes useassa vuodessa. On tärkeää harjoitella itse kotona useamman kerran viikossa eli kerrata edellisen tunnit työt läksynä.

Esimerkiksi kolme viikottaista, puoli tuntia kestävää, kotiharjoittelukertaa antaa jo hyvät mahdollisuudet oppia ja edistyä omassa
harrastuksessa. Edistyminen lisää motivaatiota ja innostaa taasoppimaan uutta.


Harjoittelusta kannattaa jutella opettajan kanssa, jotta yhdessä löydetään siihen sopiva rytmi. Muistettavaa on, että oppiminen ei tapahdu opettajaa, vaan oppilasta itseä varten.
Nuoret oppilaat tarvitsevat lähes aina vanhempien tukea ja jonkinlaista kontrollia kotiharjoitteluun.
OPPILAAN POISSAOLO TUNNEILTA

Jos oppilas ilmoittaa poissaolostaan viikkoa ennen oppituntia (esim. matka tai koulun retki),

on opettajan korvattava tämä tunti uudella tunnilla.

Tämä koskee pääsääntöisesti vain yksityistunteja.

Kun ilmoitus tulee esim. edellisenä päivänä, tuntia ei tarvitse välttämättä korvata.

Opettaja voi halutessaan järjestää oppilaalle mahdollisuuden osallistua omalle uudelle tunnille tai toisten oppilaiden ryhmätunnille.


Lukukauden lopuksi opettaja voi halutessaan järjestää yhden ylimääräisen ryhmätunnin poissaolijoille.OPETUKSEN KORVAAMINEN

Yhden opetuskerran voi opettaja korvata pitämällä ryhmätunnin tai oppilasillan. Näin voi menetellä kaksi kertaa lukuvuodessa.


Osan opetuksesta voi antaa yhteismusisointina opettajan ja oppilaiden niin sopiessa.

Esimerkiksi kolmen hengen ryhmän jäsenet luovuttavat soittotunnistaan 15 minuuttia yhden yhteismusisointitunnin pitoon
OPETTAJAN SAIRASTUMINEN JA POISSAOLO

Jos opettaja sairastuu, tai on muusta syystä kykenemätön pitämään soittotuntia,
opettaja järjestää sijaisen tai sopii tunnit pidettäväksi muuna ajankohtana.
Tästä opettaja ilmoittaa joko oppilaalle tai lapsioppilaan vanhemmalle.


OPPILAS LOPETTAA


Ilmoittaminen opettajalle sekä toimistoon heti, mikäli oppilas aikoo lopettaa opiskelun.

Oppilaitos on oikeutettu perimään lukukausimaksua sen lukukauden loppuun asti, jona ilmoitus lopettamisesta on tehty.SOITINVUOKRA

Taideoppilaitoksella on jonkin verran soittimia vuokrattavan, 20e/lukukausi.

Oppilas tekee soittimesta vuokrasopimuksen opettajan kanssa.


Myös Tampereen Steiner-koululla on vuokrattavana soittimia omien oppilaiden käyttöön.

Niitä voi kysyä musiikinopettaja Ritva Kotaselta. Yhteystiedot löytyvät Tampereen Rudolf Steiner -koulun kotisivuilta

www. tampereensteinerkoulu.fi.
VAKUUTUS

Oppilaita ei ole vakuutettu. Iltapäivähoidossa olevien oppilaiden kohdalla

koulun vakuutus ei ole voimassa soittotunnilla käymisen aikana.TODISTUKSET JA ARVIOINTI

Oppilas saa keväällä todistuksen, jossa mainitaan kaikki vuoden aikaiset opinnot.

Varsinaisia kokeita ei pidetä, eikä vertailua muihin oppilaisiin, mutta omasta

tasosta soittajana voi opettaja antaa pyydettäessä arvioinnin.
YHTEYSTIEDOTRehtori

Vesa Sädekoski

vsadekoski @ gmail.com

p. 044 535 9467


Hallitus

Puheenjohtaja Sari Kalliokoski p. 040 584 4483

Sihteeri Saana Monthan toimisto @ taidekoulutuulikello.net

Varapuheenjohtaja Vesa Sädekoski vsadekoski @ gmail.com


sekä Tiia Kauppinen, Annamaija Koskinen ja Laura Vilmi.Kiinnostaisiko vaikuttaa Tuulikellon toimintaan, onko mielessäsi hyviä
kehitysideoita, haluatko mukaan hallitustoimintaan? Kysele Saanalta toimistosta.Toimisto


Steinerpedagoginen taideoppilaitos/Taidekoulu Tuulikello


Saana Monthan

toimisto @ taidekoulutuulikello.net
045 882 4717 (jätä tekstiviestinä soittopyyntö)HUOM!

Muistathan ilmoittaa osoitteenvaihdoksen myös meille!


Mikäli et ole saanut Tuulikellolta sähköpostitiedoituksia, ilmoitathan
sähköpostiosoitteesi toimistoon.SOME:


www.taidekoulutuulikello.net

Olemme myös Facebookissa, käy tykkäämässä ja seuraamassa; Taidekoulu Tuulikello

Instagram: Taidekoulu_Tuulikello_TampereYHTEISTYÖKUMPPANIT


Tampereen Musiikki (Anttilaa vastapäätä, Kuninkaankadulla) www.tampereenmusiikki.fi


tarjoaa tuulikellolaisille alennusta:
*tarvikkeista -15%
*nuoteista -10%
*soittimista alennusta tapauskohtaisesti
Jousisoitinten erikoisliike Snekka (Tampereella, Hallituskatu 17) www.snekka.co

tarjoaa tuulikellolaisille alennusta 10-15%, tapauksesta ja tuotteesta riippuen.

Tarvikkeiden lisäksi Snekassa trimmataan ja huolletaan jousisoittimia sekä jousia ja jouhituksia.

Myös mm. viritysmittareita, metronomeja, koteloita eri soittimille, nokkahuiluja, yms. löytyy valikoimasta.

Tilauksesta on myös saatavilla muitakin soittimia, kuin jousisoittimia, mm. kitaroita. Kannattaa aina kysyä.

Tammerpiano ja soitin ky (Pinninkatu 26-28, Tampere, Tammelantorin laidalla) www.tammerpianojasoitin.fi


lupaa antaa kaikista soittimista ja tarvikkeista mahdollisimman hyviä tarjouksia tuulikellolaisille.

Varsinkin kitaroita ja pianoita on upea valikoima!