esittelylehti2.pngopettajat.png

musiikkileiri.png

yhteystiedot.pngajankohtaista.png

ilmoittaudu.png

ops.png

yhdistys_taustalla.pngyhteistya.png

hyvantekevaisyys.pnggalleria.pnglukukausimaksut.png

yhdistys_taustalla.png

esitteet.pngkohderyhmat.png


Esittely
Taidekoulu Tuulikello on steinerpedagoginen taideoppilaitos, jota ylläpitää kannatusyhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten henkistä kehitystä steinerpedagogisen ihmiskuvan näkemyksen mukaan.

Tälle perustalle rakentuu koko taideopetus, jolla luodaan pohja lasten ja nuorten taiteellisuudelle, sekä elinikäisen oppimisen ja harrastamisen vankka mahdollisuus. Lisäksi tarkoituksena on tukea ja edistää steinerpedagogisten menetelmien mukaista lasten ja nuorten taiteellista harrastustoimintaa, taideaineiden opetusta sekä yleistä steinerpedagogiikan tutkimusta, opetusta ja toteutusta.

Taiteellinen tekeminen kuuluu jokaiselle. Meillä oppilaita ei karsita pääsykokeilla, vaan jokainen kiinnostunut on tervetullut mukaan.

Meillä voi harrastaa kevyesti kotitarpeiksi tai vakavissaan vaikka kuinka pitkälle.

Toimintamme motto on: taide on iloisen tekemisen asia! Emme korosta kilpailua emmekä arviointia, mutta haluamme panostaa laadukkaaseen työskentelyyn kaikilla tasoilla. Oikeanlaatuinen taiteellinen työ voimaannuttaa ihmistä; ravitsee niin sielua kuin ruumistakin. Siksi oppilaat ovat meille yksilöitä ja tahtomme on, että kaikki oppilaat ovat tyytyväisiä opetukseen ja opettajiin.

Koulumme on ollut vuodesta 2014 alkaen virallisesti taiteen perusopetusta musiikin alueella antava oppilaitos. Opetuksessa ei mikään varsinaisesti muutu entisestä, mutta nyt on mahdollista saada virallinen todistus suoritetuista opinnoista, oppilaan niin halutessa. Koko taiteen perusopetuksen läpikäyminen tosin vaatii 500 opintotuntia, mikä tarkoittaa pitkää opiskelua ja harrastamista.

Opetusta saa yksityis- tai ryhmätunneilla:

*viulu

*sello

*kitara

*ukulele

*lyyra

*piano

*poikkihuilu

*rummut

*saksofoni


Soittotuntien hinnat löytyvät kohdasta "Ilmoittaudu".


Soittimen hankinnassa kannattaa kääntyä opettajan puoleen.

Taidekoulu Tuulikellolla on myös vuokrasoittimia, joista peritään lukukaudessa 20 euron vuokra.

Kannattaa siis kysyä suoraan opettajilta!


Yhteissoitto ja esiintymiset

Taidekoulu Tuulikello järjestää erimuotoisia yhteissoittotapahtumia vuoden mittaan.

Perinteiset kevät- ja joulukonsertit antavat tilaisuuden tuoda esille omaa soittamista sekä kuulla toisten soittoa.

Esiintyminen ei ole pakollista, mutta suotavaa.


Yksityis -ja pienryhmäsoitonopetukseen kuuluu myös orkesteri.

Siellä luomme yhdessä suurella porukalla!

Niille pianisteille, jotka eivät ole orkesterissa, on yhteissoittoa piano-opettajan johdolla.


Opetus tapahtuu Tampereen Rudolf Steiner -koululla, Muotialantie 79-81.

Bussit 31, 10 ja 21 tuovat ihan viereen.

Päiväkotiryhmät toimivat Steinerpäiväkoti Sinilinnussa sekä Päiväkoti Pihlajassa.